جمعه 28 دي 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت







امور بهورزی

شرح وظایف:

1- تعیین نیازهای آموزشی بهورزان

2- تشکیل سمینارهای ماهیانه بهورزان

3- نظارت بر عملکرد خانه های بهداشت

4- مشارکت در آموزش و بازآموزی بهورزان

5- پیگیری مشکلات بهورزان و خانه های بهداشت

6- پذیرش بهورز برای خانه های بهداشت

7- تهیه پسخوراند گزارش نظارت از خانه های بهداشت

 

در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved