جمعه 28 دي 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایتآمار

شرح وظایف:

1- نظارت بر سرشماری اول سال مراکز و خانه های بهداشت

2- کنترل اطلاعات جمعیتی اول سال وتهیه زیج حیاتی شهرستان

3- جمع آوری و کنترل آمار ماهیانه مراکز ارائه خدمت و ارسال به مراکز بهداشت استان

4- تشکیل کمیته بررسی شاخص های آماری

5- تکمیل برنامه
HNIS (ساختار شبکه سلامت) شهرستان 

6- بازدید از مراکز و خانه های بهداشت و بررسی نحوه ثبت و ارسال فرم های آماری

7- پیگیری و انجام امور مربوط

در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved