جمعه 28 دي 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایتبهداشت خانواده


بهداشت خانواده:

1-  تهیه و تدوین برنامه عملیاتی و ارسال جداول گانت آموزشی به مراکز و خانه های بهداشت جهت آموزش به گروههای هدف

2- نظارت و بازدید از واحدهای بهداشتی تابعه و تهیه و ارسال پسخوراند

 3- همکاری با سایر ارگانها جهت آموزش به گروههای هدف

 4- جمع آوری نمونه های پاپ اسمیر ارسالی از مراکز و ارسال به پاتولوژی و پیگیری جواب ها

5- نظارت بر نحوه درخواست های دارویی و پیگیری جهت تحویل داروهای واحد بهداشتی

6- تشکیل کمیته های شیر مادر، مرگ ومیر کودکان زیر 5سال، مانا و کودک سالم

 7- همکاری با واحد بهورزی در برگزاری سمینارهای بهورزی مرتبط با واحد بهداشت خانواده

 
8- جمع بندی و کنترل آمار ماهیانه و فصلی واحد و استخراج شاخص های مربوطه
9- نظارت بر واحد تسهیلات زایمانی

10- ترویج زایمان طبیعی و کاهش سزارین

11- ترویج تغذیه با شیر مادر

12- تشکیل کمیسیون شیر مصنوعی شهرستان و نظارت بر تجویز شیر مصنوعی در واحدهای بهداشتی تابعه
13- نظرت بر اجرای برنامه های تنظیم خانواده با هدف کاهش حاملگی های ناخواسته و پر خطر
 

14- نظارت بر اجرای مراقبت های ادغام یافته سلامت مادران با هدف کاهش مرگ و
  میر مادران باردار و حاملگی های پر خطر

15- نظارت بر اجرای برنامه کودکان با هدف ارتقا سلامت کودکان زیر8سال

16- مشاوره زوجین

17- نظارت بر اجرای برنامه سالمندان (آموزش شیوه زندگی سالم در دوران سالمندی)

در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved