جمعه 28 دي 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایتمبارزه با بیماری ها

شرح وظایف:

1- انجام مطالعات لازم در مورد بیماریهای بومی منطقه و تعیین اولویتها جهت پیش بینی برنامه های اجرایی 

2- پیش بینی و تهیه برنامه های عملیاتی بیماریهای واگیر و غیر
  واگیر منطقه با توجه به اولویت

3- آموزش نیروهای رده میانی
 و محیطی جهت ارتقاء اطلاعات و آگاهی آنها با هدف پیشبردبرنامه های اجرایی 

4- پیش بینی و تهیه لوازم و وسایل مورد نیاز و نوزیع آن بین واحدهای تابعه جهت ارجاع عملیات طبق اعتبارات مصوب
 
 
5-
 نظارت و پایش از مراکز بهداشتی ودرمانی به منظور بررسی فعالیت مراکز مذکور در زمینه مبارزه با بیماریها 

6- نظارت بر انجام کلیه امور فنی واحدهای تابعه (سمپاشی، بیماریابی، نمونه برداری، مبارزه با ناقلین، واکسیناسیون و امور قرنطینه، آزمایش نمونه هاف مبارزه با کنترل اپیدمی ها)

7- ثبت اطلاعات کامل بیماریهای
 گزارش شده در پورتال معاونت بهداشتی وزارت بهداشت 

8- اجرای نظام مراقبت بیماریهای واگیر و غیر واگیر در منطقه

9- برآورد و تأمین واکسن و سرم با رعایت زنجیره سرما در مراحل حمل وتوزیع و همچنین وسایل و تجهیزات لازم و آموزش پرسنل و نظارت بر امر ایمنسازی گروههای هدف در سطح شهرستان

10- اخذ گزارش از واحدهای تابعه (فوری و غیر فوری ) و ارتباط مستقیم با مراکز بهداشت استان در خصوص گزارش دهی بیماریها

11- کنترل وبررسی و جمع بندی آمار رسیده از مراکز و خانه های بهداشت و مراکز بخش خصوصی و تجزیه و تحلیل داده ها جهت برنامه ریزی های بهداشتی و ارائه پسخوراند لازم

12-ثبت کلیه آمارهای حوادث، غربالگری زنان باردار، غربال گری کم کاری تیروئید مادر زادی و ...

13- کشیک و آنکال در ساعات اداری و تعطیلات در خصوص پاسخ سریع به بروز موارد بیماریهای واگیر و اختلا
ل در سیستم زنجیره سرد نگهداری واکسن و سرم شهرستان

 

 

 

در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved