جمعه 28 دي 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایتکارگزینی

 شرح وظایف:

1- تهیه پیش نویس های کارگزینی از قبیل پیش نویس ابلاغ ها، مرخصی ها، اضافه کار و نظیر آن با اطلاع مقام مافوق و بارعایت قوانین و مقررات مربوط

2- صدور احکام حقوقی پرسنل رسمی، پیمانی، قراردادی و طرحی

3- انجام امور مربوط به بیمه و رفاه کارمندان
 

4- برنامه ریزی در سرپرستی امور مربوط به کارگزینی
 

 5- تنظیم کلیه قراردادهای پرسنل حجمی و پرکیس و پزشک خانواده 

 6- نظارت بر مرخصی کارکنان و ثبت مرخصی

 7- پیش نویس ونظارت بر تایپ نامه های اداری 

 8- ارزشیابی کارکنان پرسنل رسمی و پیمانی

 9- هماهنگی های لازم جهت برگزاری دوره های آموزش پرسنل رسمی و پیمانی

10- رسیدگی به پیشنهادات و تقاضاهای مربوط به امور استخدام، ترفیع و
 بازنشستگی افراد

 

 

در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved