جمعه 28 دي 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایتتماس با رئیس شبکه :دکتر مجتبی فراهانی  109-33724306
تماس با سرپرست مرکز بهداشت:آقای قلعه نویی 108-33724306
تماس با حراست: اقای محمود یوسفی 102-33724306
تماس با روایط عمومی :خانم غیاث آبادی101-33724306
تماس با واحد امور اداری:آقای تبرته118-33724308
تماس با واحد امور مالی:آقای مردای116-33724308
تماس با واحد بهداشت محیط:آقای مهندس طالبی 104-33724306
تماس با واحد بیماریها:آقای شمشیری112-33724308
تماس با واحد بهداشت خانواده:خانم هوشیدری107-33724309
تماس با واحد آموزش سلامت و ضمن خدمت: خانم غیاث آبادی101-33724307
تماس با واحد مدارس و جوانان :خانم تلخابی101-33724306
تماس با واحد آمار و امور بهورزی:خانم فرمهینی113-33724308 
در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved